ஓட்டுக்குப் பணம் கொடுப்பது சமீப ஆண்டுகளில் ஆரம்பித்ததுதானே?

கழுகார் பதில்கள்

 

இந்த ஜோக், 1926-ல் ஆனந்த விகடனில் வெளிவந்தது.

ஓட்டுக்குக் காசு கொடுக்கும் அவலம் நூற்றாண்டு காணப்போகிறது!
Thanks to junior-vikatan-2020-jan-13